Regulamin

Wszystkie pliki (zdjęcia, katalogi itp.) zamieszczone w Business Zone są własnością firmy Chapel Parket Polska.
Pobierając pliki zobowiązuje się Pani/Pan do wykorzystywania tych materiałów wyłącznie w celach promocyjnych z poszanowaniem reputacji marki Chapel Parket i firmy Chapel Parket Polska.

Pobrane materiały graficzne (zdjęcia, tekstury) powinny posiadać zawarte na nich logotypy marki. Korzystając z materiałów należy zadbać o ich odpowiedni podpis. Materiały graficzne proszę podpisywać nazwą marki oraz adresem strony internetowej firmy Chapel Parket Polska (np. Podłoga Chapel Cathedral www.chapelparket.pl).